Eva Åberg

Journalist och utbildare inom ledarskap och innovation

Eva Åberg är en framgångsrik och internationellt anlitad utbildare, moderator och talare. Hon arbetar mest med ledningsgrupper och chefer inom oganisationsutveckling och innovation. Eva har en bakgrund som journalist och TV-producent.

Eva Åberg är journalist, TV-producent, moderator, utbildare och föreläsare. I många år har hon arbetat journalistiskt med nyheter på Sveriges Televisions Rapport och på TV4s Nyheterna, med samhällsprogram på TV8 och UR samt på magasinet Hus & Hem. Rollerna har varit allt från reporter till redaktionschef. Numera arbetar Eva som konsult och utbildare inom ledarskap med fokus på kreativitet, idéutveckling och innovationer.

Eva Åberg har en lång erfarenhet av att leda idéprocesser, både korta och långa i extremt idékrävande organisationer. Hon delar med sig av sina erfarenheter och sin egen mötesmetodik, Idéraketen, i föreläsningar och utbildningar över hela landet. Hon anlitas av företag i alla branscher som vill säkra framgångarna med hjälp av ett strategiskt idéarbete.

Evas ämnen då hon föreläser är främst ledarskap, innovation, kreativitet och workshops med resultatgaranti.

För mediekunder talar hon även om innovation i det nya medielandskapet där papperstidning, webb, sociala medier och etermedia samverkar för att skapa en fördjupad journalistik som angår fler.

Som moderator har åren på Rapport givit Eva en god förmåga att lyssna, ställa rätt frågor för att driva samtalet framåt och tydliggöra det viktiga.

En sammankomst med Eva Åberg ger gruppen massor av energi, lust och nya insikter som kan förändra vårt sätt att se på det vi gör för alltid. Hon lämnar ingen oberörd.

Pressbilder

Artiklar

Eva Åberg

Liknande profiler

Social Media

Massmedia

Föreläsare