Johan Norén

Ökad arbetsglädje genom minskad stress

Du kan genom aktiva val och beslut leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust samt motivation.

I föreläsningen "Ökad arbetsglädje genom minskad stress" får du exempel, metoder och förhållningssätt för att du som privatperson samt oavsett roll på din arbetsplats bättre ska kunna hantera stress och tidigt upptäcka signaler på obalans hos dig själv och dina medarbetare. Hur skapar vi den friska arbetsplatsen där vi ökar förståelsen för stressrelaterade sjukdomar och hur kan vi jobba vidare med detta på individnivå och ur ett ledarskapsperspektiv.

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska inneha en ökad kunskap i att identifiera bakomliggande faktorer som orsakar ineffektivitet och stress, känna mindre press och minskad stress och en ökad motivation till att skapa den dagliga arbetsglädjen där livet och jobbet inte känns som ett ända stort krav utan en tid där vi skapar ett långsiktigt må bra.

Johan Norén har anlitats av bland annat Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Nordea, Ikea IT AB och Atea Sverige AB.

Sagt om Johan;
"Bra energi, rätt tonalitet, underhållande utan trams. Trovärdigt, tänkvärt och rakt." - Leif Nordin, Ledarnas Sveriges chefsorganisation.

"Man får sig en tankeställare och börjar fundera över sitt eget beteende. Denna föreläsning passar alla, inte minst chefer då vi lever i en ständigt uppkopplad och stressig tillvaro både privat och i arbetslivet." - Ulrika Hultfeldt, Arbetsförmedlingen.

"En personlig och inspirerande föreläsning som alla deltagare kunde relatera till. Om vikten av att lyssna på kroppens signaler, prioritera rätt i arbetslivet och ta ansvar för varandras arbetsmiljö. Ett uppvaknande för många som deltog om vilket ansvar vi har för vårt egna och andras välbefinnande samt den kultur som vi bidrar till på vår arbetsplats. Johan gav oss en personlig inblick i vilket ansvar vi som individer har för vår egen situation och vad konsekvenserna kan bli för oss själva, kollegor och verksamheten i stort om vi inte stannar upp och ändrar vårt beteende och vår kultur på arbetsplatsen. Johan engagerade våra medarbetare båda live och på videolänk". - Karolina Bäckström, Skatteverket.

"Med stor passion och drivkraft håller Johan en gripande föreläsning där han med hjälp av sina egna erfarenheter lär oss om stress, förändringsledning och hur vi kan hjälpa varandra som medmänniskor genom att se och uppmärksamma varandra i vardagen". - Erika Carlén, Bravida.

"Föreläsningen pendlar mellan skratt och allvar på ett sätt som gör att man vill lyssna mer och mer och mer... Johan delade med sig av egna erfarenheter på ett öppet och ärligt sätt vilket gav extra djup och vikt till det han sa. Han gav oss enkla tips om hur vi kan vara mer observanta på tidiga tecken på stress och överbelastning samtidigt som han utmanade oss i publiken att tänka efter och reflektera. Johan är en fantastisk föreläsare som med enkla medel gav oss många intryck och mycket insikt i ett område som vi alltför sällan diskuterar. Efteråt var det många som återkopplade att detta var den viktigaste och bästa föreläsningen vi haft på många år". - Malin Berg, Forsmarks Kraftgrupp AB.

"Johans föreläsning var verkligen uppskattad hos oss. I vår egen undersökning internt över vilka saker som har gjort mest skillnad hos oss under det senaste halvåret så toppade Johans dragning. Spontana reaktioner efteråt har varit "Jag har verkligen börjat fundera över hur jag förhåller mig till arbetskamrater som jag märker inte mår bra, Johans föreläsning hos oss gav mig massor av värdefulla insikter", "Jag kände igen mig på flera punkter om det som Johan pratade om, nu vet jag att jag måste göra förändring". - Anna-China Roos Gummesson, Universal Music AB.

"Vi satt helt trollbundna och insöp det oförståeliga. Vi försökte förstå vidden av konsekvensen av att inte lyssna på kroppens signaler. Vi insåg också hur stark konsekvensen av ens tankar är. Hur vi väljer att tänka och förhålla oss till olika känslor och upplevelser. Ett slags uppvaknande. Känslan var att detta är en föreläsning som berör precis alla. Johan hjälpte och inspirerade oss till att öppna upp tanken och att välja väg." - Helena Hansson, Friskis&Svettis Falkenberg.

Pressbilder

Liknande profiler

Friskvård & Träning

Föreläsare med som lämnar publiken extra klok