Lennart Lindén

Erfaren ledarskapsutvecklare och konflikthanterare

Lennart Lindén arbetar med ledarskaps- och teamutveckling. Han talar om vikten av att tala klarspråk, om jämlikhet och om att ta tillvara olikheter.

Lennart Lindén är en av Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutvecklare. Han är tidigare Kommendörkapten i Marinen och numera konsult inom ledarskaps- och teamutveckling. Lennart har även tidigare tjänstgjort som EG-övervakare i Bosnien-Hercegovina. Hans föreläsningar handlar om ledarskap och medarbetarskap, om konflikthantering (där det gäller att sålla bort missförstånd och fantasier som ligger bakom de flesta konflikter) och om vikten av att tala klarspråk (vad du tror att du hörde är antagligen inte vad du tror att jag sa). Andra ämnen är jämställdhet, kvinnligt och manligt och om att upptäcka och tillvarata den kreativa olikheten och den kulturella kompetensen.

Lennart Lindén har bland annat arbetat med laget som seglade båten Intrum Justitia i den kända tävlingen Volvo Ocean Race. En Whitbread-segling är en extrem situation där många av deltagarna är stora individualister med olika nationalitet och kulturella skillnader. Man bor bokstavligen på varandra under pressande och spartanska förhållanden. Ett väl fungerande team är en förutsättning för att klara av seglingen, och Lennart tränade besättningen i teambuilding, kommunikation och motivation.

Pressbilder

Lennart Lindén

Liknande profiler

Organisation

Organisation

Föreläsare med som lämnar publiken extra klok