Fredrik Reinfeldt

En fortsatt samhällsgärning

Fredrik Reinfeldt har mer än 25 års erfarenhet av svensk, nordisk och internationell politik. Han var statsminister 2006-2014 och partiordförande i Moderaterna 2003-2015.

Fredrik Reinfeldt förändrade och förnyade Moderaterna och skapade Nya Moderaterna. I valet 2006 nådde Nya Moderaterna en historisk framgång. Tillsammans med sina kollegor i Alliansen bildade Reinfeldt en koalitionsregering som vann två val i rad och styrde Sverige tillsammans i 8 år. Alliansregeringen reformerade svensk ekonomi och införde en arbetslinje i arbetsmarknadspolitiken. Sverige blev ett av den utvecklade världens tydligaste reformländer. Under Alliansens tid vid makten skapades över 300 000 nya jobb i den svenska ekonomin. Sverige hade högre tillväxt och bland de starkaste offentliga finanserna av alla jämförbara länder. Till det var Sverige det enda landet i EU som minskade sin statsskuld under finanskrisen.

Fredrik Reinfeldt valdes in i Sveriges Riksdag första gången 1991, vid 26 års ålder. Han var förbundsordförande i MUF 1992-1995. Han var också ordförande för de organisationer som organiserade ungdomsförbunden för Moderaternas och Kristdemokraternas systerpartier i Europa 1995-1999.

Fredrik Reinfeldt är en erfaren talare med nära trettio års erfarenhet av publika framträdanden både i Sverige och internationellt. Han talar bland annat om förändringar i Sverige, Europa och världen. Hur påverkas vi av dessa förändringar samt hur ska vi anpassa och förnya oss. Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring.

Vinnare av priset Årets Talare Hederspris 2016.

Pressbilder

Fredrik Reinfeldt

Liknande profiler

Utbildare med ämnesexpertis

Föreläsare med ämnesexpertis

Välkända utbildare